Kontakt 696 028 784, 698 658 784

  • kom1.jpg
  • maj.jpg
  • tur.jpg
  • zdr.jpg

Ubezpieczenia inne

Ubezpieczenia dla firm

Każdy właściciel firmy musi zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele zagrożeń wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Polsce firmy najczęściej zawierają umowy ubezpieczenia związane z posiadaną flotą pojazdów. Ryzyk, o których powinniśmy pamiętać, jest jednak znacznie więcej. To przede wszystkim kradzieże, a także wszelkiego typu żywioły - pożar, zalanie, uderzenie pioruna. Ubezpieczenie to także ochrona majątku firmy, i zdrowia ludzi w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof budowlanych. Właściciel firmy może także w trosce o swoich pracowników zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla całej załogi. ą to m.in. ubezpieczenia zdrowotne, grupowe polisy na życie czy też pracownicze programy emerytalne.

 

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych. Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych obejmuje następujące grupy mienia:
- produkty rolne
- inwentarz żyw
- maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał
- ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę
- pojazdy wolnobieżne (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego)