Kontakt 696 028 784, 698 658 784

  • kom1.jpg
  • maj.jpg
  • tur.jpg
  • zdr.jpg

Ubezpieczenia majątkowe

Mamy do zaoferowania Państwu ubezpieczenia mieszkania lub domu, które zapewnia wszechstronną ochronę posiadanego majątku. Proponujemy taki dobór rodzajów i zakresów ubezpieczenia, który z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia może być:

  •  mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy
  •  budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
  •  ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
  •  odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące rodzaje ubezpieczeń:

  •  ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, huragan, zalanie, wybuch...)
  •  ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za straty wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim np. zalanie sąsiada)

dom